Общи условия 2018-03-30T14:17:55+00:00

Общи условия

Споразумение между потребител/посетител и Depa.bg

Настоящите Общи условия представляват споразумение между потребител на уебсайта www.depa.bg и “Колижън” ЕООД (наричано по-долу “Depa.bg”), оператор на уебсайта. Споразумението касае условията, при които Depa.bg предлага услугата „Вписване на търговско дружество в Търговския регистър“. Доставчик на услугите и администратор на www.depa.bg е “Колижън” ЕООД, ЕИК: 204052886, ж.к. Иван Вазов, ул. Бяла черква No 24, firma @ depa.bg.

С изпозлването на уебсайта www.depa.bg потребителят се съгласява с настоящите общи условия.

1. Условия за използване на услугата
1.1.      За да се възползва от услугата „Вписване на търговско дружество в Търговския регистър“ потребителят следва да използва интерфейса на www.depa.bg, за да създаде документи за регистрация търговско дружество, да изпълни прилежащите към документите указания и да извърши плащане на хонорар за вписване на Търговско дружество в регистъра.

1.2.      Depa.bg предоставя на потребителя онлайн генератор на документи, находящ се на www.depa.bg, който следва да бъде използван от потребителя за създаване на документи за регистрация на търговско дружество.

1.3.      При използване на генератора потребителят получава документи в docx формат. Потребителят се задължава да предостави коректни данни за подготовка на документите.

1.4.      Заедно с документите по т.1.3 потребителят получава и указания за извършване на действия по учредяване на търговско дружество.

1.5.      Depa.bg предоставя услугата по подаване в Търговския регистър на Заявление А4 за регистрация на търговско дружество посредством пълномощно от потребителя.

1.6.      Услугата по предходната точка се предоставя след заплащане на цена, посочена на www.depa.bg от страна на потребителя. Цената се заплаща чрез системата на epay.bg или на каса на ИзиПей при съобразяване с общите условия на съответния платежен оператор.

1.7.      Счита се, че потребителят е направил поръчка за вписване на търговско дружество в момента на извършване на плащането към Depa.bg.


2. Отказ от услуга

2.1       Потребител може да се откаже от заявената услуга като изпрати имейл в свободен текст на имейл firma @ depa.bg.

2.2.      Отказ от услуга е възможен до момента на подаване на заявление А4 от Depa.bg в Търговския регистър, който момент се установява посредством входящият номер на заявлението.

2.3.      При отказ от услуга Depa.bg възстановява по банков път заплатената от потребителя такса след уддържане на разходите, свързани с транзакцията, за които потребителят се уведомява по имейл.

 

3. Политика за събиране и използване на лични данни

3.1.      Depa.bg обработва лични данни за нуждите на предоставяне на услугата „Вписване на търговско дружество в Търговския регистър“, в това число имейл, име, данни от лична карта на потребител.

3.2.      Личните данни на потребителя се съхраняват до момента на извършване на услугата и в срок от 3 години след това. Потребителят може във всеки момента да урпажни правата си по отношение на своите лични данни като изпрати съответното искане на firma @ depa.bg.

3.3.      Depa.bg може да използва предоставения от клиента имейл адрес за комуникация с клиента, включително за информация относно предоставенето на услугата „Вписване на търговско дружество в Търговския регистър“.

 

4. Ограничаване на отговорността

4.1.      Depa.bg не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, включително и при временна невъзможност за достъп до уебсайт www.depa.bg.

4.2.      Предлаганите услуги от www.depa.bg не представляват юридическа услуга, консултация или други, съгласно Закона за адвокатурата, и не биват да бъдат тълкувани като юридически услуги.

4.3.      В някои случаи е възможно забавяне от страна на Depa.bg спрямо посочените на уебсайт www.depa.bg срокове за предоставянето на услугата, което забавяне може да бъде причинено от фактори, независещи от Depa.bg. Depa.bg не носи отговорност за претърпените от потребителя вреди от забавянето.

4.4.      При забавяне или отказ от вписването на търговско дружество по вина на Depa.bg отговорността на доставчика се ограничава до обичайните разходи, които следва да бъдат извършени от потребителя или от негово име за нуждите на извършване на повторно вписване.