Не е възможна регистрация

Решихме да прекратим новите регистрации и да се фокусираме върху текущи клиенти и разработка на платформата.