Линк към фактура

Бързо и лесно може да споделяш фактури с клиенти направо с линк към самата фактура. Клик, пейст и е при клиента. Клиентът може да я свали в стилен PDF вариант или да му я изпратиш по имейл.

PDF фактура