Избор на валута

Редно е ти да можеш да избереш в каква валута искаш да фактурираш. Фактури на английски е премиум функция.

Бележник под ръка