Онлайн фактури в чужди валути

Възможност за издаване на фактурата в чужди валути – EUR, USD, GBP (и други по заявка).

Бележник под ръка