Експорт на данни в CSV и Excel

Всички данни по фактури, документи, клиенти и артикули могат да бъдат удобно експортирани.